Kivos höstmöte

Kivos höstmöte

Reservera den 17:e september för att höra om danska digitala erfarenheter, om ett nytt spännade projekt med det öppna bibliotekssystemet KOHA, om de nya ramavtalen för programvaror och om öppet GIS-system i Mölndals stad. Det är huvudpunkter på hösten Kivosmöte.…